Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Bærum Sportsklubb onsdag 13. mars 2024  kl. 1900 på klubbhuset AJ Arena. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbkontoret i hende senest 28. februar.


 Styret