Dette sier Bærum-politikerne om Kadettangen

Her finner du ut hva du skal stemme på sett med Gule øyne

Lokalvalget i Bærum nærmer seg, og redaksjonen har for flere uker siden sendt ut spørsmål til alle politiske parti som stiller til valg i Bærum kommune med følgende spørsmål.

1: Hvordan stiller ditt parti seg til vår eksistens på Kadettangen i Sandvika?

2: Hvor ser dere for dere at Bærum Sportsklubb holder til om 20-30 år?


Tre partier har returnert svar, og her kan du lese de tre partienes synspunkt.

Industri- og Næringspartiet

Bærum INP vil legge til rette for at virksomheten til Bærum sportsklubb kan fortsette på Kadettangen "inn i evigheten"

Fredrik Winnberg - leder av INP i Bærum.

Fremskrittspartiet

Vi så at saken kom opp i Budstikka via Høyres representant Gjølme, men faktum er at dette er en sak som vi ennå ikke har begynt å diskutere i Fremskrittspartiet. Utviklingen av Kadettangen har så langt for det meste handlet om fasilitetene rundt strandområdet på Kadettangen, og ellers har debatten lenge gått varm i forhold til områdene Sandvika sentrum, mot Hamang og Kjørbo. 

 

Det sagt, så er det egentlig bare to scenarioer slik jeg ser det. 

  1. Bærum Sportsklubb blir værende der dere er i dag. Blir det tilfelle så vil vi, basert på vår egen historikk, gå inn for en oppgradering av hele området. Det betyr oppgradering av stadion og tilhørende stadionfasiliteter, med garderober, møterom og møteplasser, slik at vi får et moderne og brukervennlig idrettsanlegg. 
  2. Bærum Sportsklubb må skifte lokasjon. Blir dette tilfelle så vil vi gå inn for å finne en ny lokasjon i Sandvika. Jeg ser ikke for meg at FrP vil gå inn for å flytte Bærum Sportsklubb til idrettsparken på Rud, eller noen andre steder i Bærum. Ender vi med en ny lokasjon i Sandvika så må vi bygge en ny fotballstadion, med alle tilhørende moderne fasiliteter som inngår i et moderne idrettsanlegg. 

Jan Thalberg – FRP Bærum

Høyre

Høyre har i denne saken lagt kommunestyrets enstemmige vedtak til grunn for våre uttalelser.

24. november 2021 ifm. prinsipper for Sandvika sjøfront vedtok Kommunestyret enstemmig bl.a. følgende om Kadettangen:

 

«Kommunedirektøren igangsetter en konseptvurdering knyttet til utvikling av indre del av Kadettangen inkl. Sandvika stadion, herunder vurdering av alternative lokaliseringer i Sandvikaområdet. Det innledes en prosess med Bærum Sportsklubb med sikte på å få fjernet glassfiberhallen på Kadettangen. KD bes om å vurdere alternativer flater for breddefotball med Bærum SK. Området som frigjøres på Kjørbo når dagens E18-trasé mm. forsvinner, må inngå i vurderingene for klubbhus, hall og fotballbane for idrettslag i Sandvika.»


Elisabeth Gjølme – Kommunestyremedlem Høyre  

Verdt å merke seg: 

Både Martin Strømme* (H) og Dag Egil Strømme* (H) er for å beholde Bærum Sportsklubb på Kadettangen. I tillegg er Martin Schilde (V) for masse idrettsaktivitet på Kadettangen. Så her er det bare å merke ut enkeltpolitikere når du stemmer førstkommende mandag. 

*Begge har tilknytning til Bærum Sportsklubb i form av styreverv og æresmedlemsskap

 

Strømme.jpg
Blå politikk - gult hjerte: Gult hjerte - Dag Egil Strømme (H) i blå skjorte under årets Conrad Cup

Dag Egil Strømme (H) avbildet under årets Conrad Cup hvor inntektene gikk til Barnekreftforeningen. Strømme er æresmedlem i Bærum Sportsklubb. 

Vi ønsker alle et godt valg!