Treningsavgift 2018

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke seriespill, cuper (se separat innlegg om hva klubben dekker av cuper), påmelding, forsikring, treningstider, dommer utgifter, banedrift sommer og vinter på Sandvika Stadion (Bobla, 11er, 7er) og på Kalvøya, klubbhus, organisering av dugnader, garderober, vedlikehold, utearealer på og rundt stadion, styrkerom, administrasjon, trenerveileder, utstyr, sportslig utvikling og trenere.

Treningsavgiften varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå. I tillegg kommer den årlige medlemsavgiften på 400 kr for aktiv og 300 kr for passive medlemmer.

Foreldre må påregne omtrent tre dugnader per sesong. Dugnad består normalt av oppgaver i forbindelse med A-lagets kamper på Sandvika Stadion, bidra under klubbens egne cuper og turneringer samt bidra med salg ved klubbens lotteri.

Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.
– Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre.

– Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.

– Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i den enkelte lagenhet er ikke ønskelig.

Det er selvfølgelig hyggelig at alle lag ønsker å dra på mange cuper. Husk, det aller beste for barn er å drive med uorganisert aktivitet. Det er uorganisert fotball på løkka, i gymsalen, på gaten etc. som får barn til å leke og utfolde seg på best mulig måte. Når vi nærmer oss ungdomsfotball skjer det naturligt nok en endring der barn og unge ønsker å satse mer på en idrett, dermed blir det og mer organisert. Med for mye fashionable cuper i ung alder risikerer vi at barn og unge fort kan bli «mette» og miste motivasjonen sin. Det gjelder å finne en god balanse der barn og unge kan tillates drive med flere idretter og fremfor alt ha tid til lek å være barn.

Treningsavgifter 2018