Treningsavgift 2016

Treningsavgiften går til å dekke driften av lagene. Midlene brukes til treningstider, godtgjørelse til trenere, utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie, bidrag til cup’er (se seperat info om hva klubben dekker av cuper), pleie av Kalvøya baner og oppvarmet kunstgress. Videre brukes midlene til å organisere dugnader som igjen generer penger, sportslig utvikling og gleder for klubben. Treningsavgiften varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå. I tillegg kommer medlemsavgiften på 400 kr for aktiv og 250 kr for passiv medlem.

Foreldre må påregne omtrent to dugnader per sesong. Dugnad kan bestå av alt fra å stå i kiosken på A-lagets kamper på Sandvika Stadion, dekke oppgaver på klubbens egne turneringer etc.

Gutt Jente
Junior Elite kr‎ 12 000 A.lag/J19.1 kr‎ 7 500
Junior 2 kr‎ 10 000 J19.2 kr‎ 6 000
Junior 3 kr‎ 6 500
Junior 4 kr‎ 6 000
G2000 Elite kr‎ 8 000
G2000 kr‎ 6 000
G2001 Elite kr‎ 8 000 J2001 kr‎ 6 000
G2001 kr‎ 6 000
G2002 Elite kr‎ 8 000 J2002 kr‎ 7 000
G2002 kr‎ 6 000
G2003 Elite kr‎ 7 000 J2003 kr‎ 6 000
G2003 kr‎ 6 000
Barnefotball Barnefotball
G2004 kr‎ 4 000 J2004 kr‎ 4 000
G2005 kr‎ 3 500 J2005 kr‎ 3 500
G2006 kr‎ 3 200 J2006 kr‎ 3 200
G2007 kr‎ 3 000 J2007 kr‎ 3 000
G2008 kr‎ 2 200 J2008 kr‎ 2 200
G2009 kr‎ 2 200 J2009 kr‎ 2 200
 G2010 kr‎ 2 000  J2010 kr‎ 2 000

Hva dekker klubben av cuper?

Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.
– Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre.

– Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.

– Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i den enkelte lagenhet er ikke ønskelig.

Her ser dere hva klubben dekker av cuper:
– 5er Fotball: Kalvøya Cup, Jutul Cup + 1 valgfri cup – Totalt max 2500 kr/år per lag
– 7er Fotball: Kalvøya Cup + 2 cuper – Totalt max 3500 kr/år per lag
– 11er Fotball: 2 cuper per lag + Norway Cup, Dana Cup eller Gothia Cup – Totalt max 7000 kr/år per 1:a lag og 4500 kr/år for 2:a lag og nedover.
Begrunnelse: 2:a lag og nedover drar ikke på elite cuper og de er billigere. Våres elite lag ønsker vi skall ha god matching, derfor en høyre sum da elite cuper ofte er dyrere . Må presiseres at dette ikke gjelder hele treningsgruppene. F eks. treningsgruppe 1 (som pleier å være rundt 30 spillere) så er det kun ett lag som mottar dekning på 7000 kr/år. 2:a lag mottar 4500 kr/år per lag.
Eks. Påmeldings avgift i Gothia Cup ligger på 1900 kr.
I tillegg spiller førstelagene i ungdoms fotballen adidas cup/NM og første eller andre lagen OBOS cup i hver årgang.
Det er selvfølgelig hyggelig at alle lag ønsker å dra på mange cuper. Husk, det aller beste for barn er å drive med uorganisert aktivitet. Det er uorganisert fotball på løkka, i gymsalen, på gaten etc. som får barn til å leke og utfolde seg på best mulig måte. Når vi nærmer oss ungdomsfotball skjer det naturligt nok en endring der barn og unge ønsker å satse mer på en idrett, dermed blir det og mer organisert. Med for mye fashionable cuper i ung alder risikerer vi at barn og unge fort kan bli «mette» og miste motivasjonen sin. Det gjelder å finne en god balanse der barn og unge kan tillates drive med flere idretter og fremfor alt ha tid til lek å være barn.