Takk for stor dugnadsinnsats på Kalvøya!

Jeg vil bare få lov til å rette en stor takk til alle som sørget for at Kalvøya Budstikka Cup ble arrangert på en god måte de to første helgene i juni! Uten ansatte, tillitsvalgte, spillere, dommere og foreldre, hadde vi ikke kunnet arrangere slike cuper. Tusen takk til dere alle!

 

Dag Egil Strømme, styreleder Bærum Sportsklubb