Støtteordninger for barn og unge

Det finnes ulike støtteordninger. Disse skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening – uavhengig av foreledrenes økonomisk evne:

  1. Fritidsstipend: Ta kontakt med klubben for mer informasjon.
  2. Hver enkelt barne-og ungdomsskole har ett beløp som kan benyttes blant annet for betaling for treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster.
  3. Utstyrsboden: Hos Utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og få gratisbilletter til kino, svømmehall og fotballkamper. Se Bærum kommunes hjemmesider for rettningslinjer: https:/www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Barn-og-unge/Ungdomstjenesten/Utstyrsboden/
  4. Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter for fotball, håndball og liknende for barn og unge.
  5. Det er også mulig å søke idrettslaget om fritak for treningsavgift. Ta kontakt med din lagleder eventuelt klubbkontoret ved daglig leder på e-post.