Status Kalvøya Sandvika Storsenter Cup- per. 20.april

På grunn av Coronaviruset og forbud mot arrangement før tidligst 15. juni 2020, så har klubben vedtatt å utsette/avlyse årets Kalvøya Sandvika storsenter cup som skulle vært arrangert 6. og 7. juni.

Vi håper det er mulig å gjennomføre på høsten, en oppdatering blir gitt i god tid og i samsvar med gjeldende bestemmelser fra myndighetene!

Dere som har betalt påmeldingsgebyret gis følgende alternativ for refusjon ;

  1. Ingen refusjon. Arrangøren slipper å refundere og det går til å kompensere tapet for turneringen og arrangørklubben.
  2. Refunderer halvparten av pengene. Arrangøren refunderer halvparten av påmeldingsgebyret og andre halvpart kompenseres tapet for turneringen og arrangørklubben.
  3. Full refusjon av pengene klubben har mottatt , fratrukket transaksjonskostnaden kortselskapet har tatt, DVS påmeldingsgebyr minus 3, 9 %
  4. Full refusjon inkl. transaksjonsgebyret, som da gjør at klubben får en kostnad/tap.

Vi imøteser deres svar på overnevnte.

Vi håper dere ellers har det bra i disse uvirkelige tider og gleder oss til når det kan spilles fotballkamper igjen.

Hilsen Bærum Sportsklubb Inger Breifossmo Tlf.67549716/90895721