Referat fra årsmøtet 2022 Bærum SK

Årsmøtet i Bærum Sportsklubb ble tradisjonen tro gjennomført på en samstemt og ryddig måte.

Det var tre forandringer fra 2021 og til nå.

Vi takker styreleder for to perioder Carl-Christian Wishman og styremedlem Unni Aagedal for gode bidrag i sine verv!

Samtidig ønsker vi velkommen til ny styreleder Magne Myrmo og styremedlemmene Christer Mitchell og Kristine Dahl Myrberg. Alle tre har lang fartstid i klubben fra ulike roller og er godt kjent med folk i klubben og utfordringer som skal tas fatt på!

Her er vårt nye styre som ble enstemmig stemt inn:

Fra venstre: Christer Mitchell (NY), Stian Kleppo, Magne Myrmo (styreleder NY), Kristine Dahl Myrberg (ny), Rikard Wærø, Hedda Louise Djupvik, Espen Vessang-Nielsen og Kai Vaag

For øvrig var det gjennomgang av regnskap, budsjett og sesong som var. Alt ble banket igjennom.

Ingen spesifikke saker ble tatt opp.

Takk til alle som har påtatt seg verv og til alle fremmøte!