Oppstart 2011 og 2010 kullet: 18 april

Har du en sønn eller datter som har gledet seg i flere år til å begynne å spille fotball på lag, eller som er usikker på om fotball er gøy i det hele tatt? Møt opp på Kadettangen på Bærum SK sitt anlegg 18 april.

BÆRUM SK ØNSKER Å INVITERE BARN FØDT 2011 (og 2010) MED FORELDRE TIL OPPSTARTSSAMLING FOR FOTBALLEN PÅ KADETTANGEN. VI VIL LEGGE OPP TIL SMÅLAGSSPILL, KONKURRANSER, LEK OG ENKEL MATSERVERING PÅ VÅRT FOTBALLANLEGG PÅ KADETTANGEN I SANDVIKA MELLOM KL 17:00 – 19:00 I TILLEGG VIL DET BLI AVHOLDT FORELDREMØTE PÅ KLUBBHUSET FRA 17:30-19:00.

Tirsdag 18. April kl 17:00

Dette er et gratis opplegg, men for best mulig gjennomføring er vi avhengige av å vite ca. hvor mange som kommer. Derfor må alle melde seg på innen 10. april til henrik@baerumsk.no

I Bærum SK sin barnefotball er vi avhengige av engasjerte foreldre som stiller opp som trenere og lagledere for skolelagene. Send mail til henrik@baerumsk.no dersom du ønsker å bidra.

Pinky kommer – gjør du?