NFF går ikke videre med «twittersaken»

indexNFFPåtalenemnda i Norges Fotballforbund har vurdert twitteruttalelsene til Amahl Pellegrino og Christian Bjerke. Ingen får straff.

Påtalenemnda – som består av ekstærne jurister og ikke NFF-folk – har vurdert faktagrunnlaget, og har ikke funnet grunnlag for å straffe Bærum.

Dette sier påtalenemnda:

«Uttalelsene er på ingen måte problemfrie, og det er viktig og godt å se at klubbens leder tar avstand fra den type språkbruk og vil ta opp saken internt. Påtalenemda har konkludert med at den ikke vil forfølge saken fordi uttalelsene ikke er sanksjonerbare. Uttalelsene og språkbruken er negativ og skader jo klubbens omdømme, men de kan ikke forstås som insinuasjoner om at dommer eller NFF er partiske eller på annen måte bevisst har forsøkt å dømme mot Bærum. . Uttalelsene må heller forstås som et uttrykk for at spillerne mener dommer og NFF er inkompetente.»

Dersom det skal sanksjoneres er hjemmelen sanksjonsregl. § 2-1 (2-a): «Upassende opptreden mot spillere, dommere, trenere, publikum eller andre. Det samme gjelder opptreden i anledning kamp eller trening som klart er egnet til å skade fotballarbeidet eller fotballens anseelse.»»

Klubben tar også tak internt, og skal lage retningslinjer på hvordan man håndterer sosiale medier.