Medlemsavgift 2017

Alle spillere i Bærum SK plikter å betale medlemskontingent og de avgifter generalforsamlingen vedtar. Regning sendes til hver enkelt spiller. Medlemsavgiften går til klubben og dekker bl.a. forsikring på spilleren. Ikke betalt avgifter vil føre til at spiller kan bli nektet deltagelse på treninger og kamper.

Aktiv medlem: 400kr

Passiv medlem: 300kr