J99: Lenke til lagets egen hjemmeside

J99 bruker egen blogg, følg oss der:

http://j99bsk.blogspot.no/

Her blir alt lagt ut rundt J99 i Bærum SK