Klubbens styre og sportslig utvalg som valgt på årsmøte 26 mai 2021

Bærum Sportsklubb avholdt årsmøte onsdag 26 mai kl 19 på Teams

Dette er styret som valgt:

Styrets leder : Carl Christian Wishman – gjenvalg

Nestleder : Espen Vessang-Nielsen – gjenvalg

Styremedlem : Rikard Wærø – gjenvalg

Styremedlem : Stian Kleppo – ny

Styremedlem : Unni Aagedal – ny ( J 2005 /G 2009)

Styremedlem : Kai Vaage – ny ( G 2009 BLH)

Styremedlem : Hedda Louise Djupvik – ny ( Spiller J 2005

)Vara/skygge : Lars Slemdal – gjenvalg (spiller på A-laget Herre)

SPORTSLIG UTVALG

Leder : Knut Nielsen – gjenvalg

Medlem : Stian Kleppo – gjenvalg

Medlem : Christian Skjeldrup – ny (trener G 2009 BLH)

Medlem : Henning Hauger – ny – koord. ungdomsavdelingen J/G (13-19)