Treningsavgiften

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke seriespill, cuper (se separat innlegg om hva klubben dekker av cuper), påmelding, forsikring, treningstider, dommer utgifter, banedrift sommer og vinter på Sandvika Stadion og på Kalvøya, klubbhus, organisering av dugnader, garderober, vedlikehold, styrkerom, administrasjon, trenerveileder, utstyr, sportslig utvikling og trenere. I tillegg mottar satsnings lagene ett analyseverktøy som hver enkelt spiller betaler 250 kr per person per år for (denne er lagt inn i treningsavgiften).

Treningsavgiften varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå. I tillegg kommer den årlige medlemsavgiften på 400 kr for aktiv og 300 kr for passive medlemmer.

Foreldre og spillere må påregne omtrent tre klubb dugnader per sesong. Dugnad består normalt av oppgaver i forbindelse med A-lagets kamper på Sandvika Stadion, bidra under klubbens egne cuper samt lotteri eller lignende.

Per 01.12.22

GUTTER:

 • U19 Elite – 12 500 kr
 • U18 Rekrutt – 12 000 kr
 • Junior Bredde – 7500 kr
 • G17 (05) Elite/Satsning –10 000kr,
 • G17 Bredde (04)  7500
 • G15 Elite/Satsning – 10 000 kr
 • G14 Bredde – 6500 kr
 • G13 Elite/Satsning – 10 000 kr,
 • G/J2009 – 5000  kr
 • G/J2010 – 4000 kr
 • G/J2011 – 3400 kr
 • G/J2012 – 2600  kr
 • G/J2013 – 2600 kr
 • G7J2014 – 2600 kr

DAME/JENTER:

 • A-lag/J19.1 – 8550 kr
 • J19 – 6550 kr
 • J16 Elite/Satsning – 7500 kr
 • J14 Elite/Satsning– 7000 kr
 • J13 – 6500 kr

Kretslags aktiviteter deles mellom utøver 50% og utøver 50%

Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.

 • Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre.
 • Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.
 • Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i den enkelte laget er ikke ønskelig.
 • Ytterste konsekvens ved ikke betalte treningsavgift er at klubben nektar deres barn å delta på treninger, kamper og cuper.
 • Det er medlemer sitt ansvar, foresatt hvis ikke myndig, å sørge for at deres kontakt informasjon er oppdatert i klubbens systemer. Dette er grunnlaget
 • Hvis dere ikke har råd å betale treningsavgift. Ta kontakt med inger@baerumsk.no Bærum SK kan hjelpe dere med å søke om støtte til dette gjennom kommunens Fritidsstipend, skoler, rotary foreninger etc. Bærum SK har videre ett sosialt ansvar og hvis det ikke mottas støtte vil klubben vurdere å bidra med fritak.

Hva dekker klubben av cuper?

 • 3er Fotball: Kalvøya Cup 3v3 cup og Haslum 3v3 cup.
 • 5er Fotball: Kalvøya Cup, Jutul Cup og Bærum Høstcup + 1 valgfri cup – Totalt max 2000 kr/år per lag
 • 7er Fotball: Kalvøya Cup, Sandarcupen eller Dana Cup (Dana Cup er for lag fra 12 år og oppover) + 1 cup – Totalt max 2500 kr/år per lag
 • 9er Fotball: 2 cuper + Norway Cup eller Dana Cup – Totalt max 3000 kr/år per lag
 • 11er Fotball: 2 cuper per lag + Norway Cup, Sandarcupen eller Dana Cup – Totalt max 4000 kr/år per lag.

På bildene ser dere årshjul for de forskjellige årgangene. Dere finner mer og tydeligere info i klubbens Sportsplan

Årshjul Barnefotball

Årshjul G/J13

Årshjul G/J14

Årshjul G/J15

Årshjul G/J16

Årshjul G/J17-19

Det er selvfølgelig hyggelig at alle lag ønsker å dra på mange cuper. Husk, det aller beste for barn er å drive med uorganisert aktivitet. Det er uorganisert fotball på løkka, i gymsalen, på gaten etc. som får barn til å leke og utfolde seg på best mulig måte. Når vi nærmer oss ungdomsfotball skjer det naturligt nok en endring der barn og unge ønsker å satse mer på en idrett, dermed blir det og mer organisert. Med for mye fashionable cuper i ung alder risikerer vi at barn og unge fort kan bli «mette» og miste motivasjonen sin. Det gjelder å finne en god balanse der barn og unge kan tillates drive med flere idretter og fremfor alt ha tid til lek å være barn.