Klubbweb admin

Lagleder, eller annen i støtteapparatet rundt lagene, settes opp som webansvarlig for sitt lag med brukernavn, passord og kort innføring i WordPress (se også kortversjon nederst på denne siden). Meld behov til inger@baerumsk.no.

  • Der det er flere treningsgrupper på samme årgang, benytter disse samme lagssider men skiller omtalen ved bruk av treningsgruppe nummer eller skoletilhørighet, f.eks. Bærum G08 Evje. Andre typer lagsnavn (f.eks Bærum United og Bærum Arsenal) benyttes ikke på klubbweb og vil derfor bli fjernet eller endret av klubbweb administrator.
  • Alt innhold og linker til eksternt innhold vil stå under klubbens daglige leders redaksjonelle ansvar. Klubbens administrasjon vil derfor overvåke klubbweb og foreta korrigerende tiltak der nødvendig.

Se forøvrig klubbens føringer for sosiale medier HER. Disse gjelder også Bærum Sportsklubb Klubbweb.

Til webansvarlige, Takk for at dere opprettholder klubbweb-standard til glede for spillerne og deres supportere 🙂

 

BRUK AV KLUBBWEB:

Plattform: WordPress

Innlogging: Via hovedmenyen på baerumsk.no

For brukernavn/passord: E-post til inger@baerumsk.no (forvent et par dagers responstid på slike henvendelser)

Når innlogget: Webansvarlig vil se en sort meny øverst i nettleser og «Kontrollpanel» tilgjengelig når du fører markøren over denne. Når kontrollpanelet åpner seg, velger du (normalt) «Innlegg» og «Legg til nytt».

Redaksjonelt innhold: Bør gjenspeile lagets aktivitetsnivå på en positiv måte. Se klubbens føringer for sosiale medier.

Vi skiller innhold på statiske «Sider» og nyheter i form av «Innlegg».

Sider: Brukes for informasjon som har gyldighet over tid, og lagene har normalt 3-5 slike sider tilgjengelige. Disse kan man manøvrere til gjennom hovedmenyen. Etter at webansvarlig har logget på, kan slike sider endres ved å åpne disse og trykke (edit) nederst på siden. Husk å trykke «Publiser» for å oppdatere med endret innhold.

Innlegg: Er nyhetssaker som man kan velge å gjøre som lagsnyheter eller klubbnyheter.

  1. Lagsnyheter kommer kun opp på hvert lags respektive nyhetsside, f.eks. «G2003 Nyheter» – typisk innkalling av kamptropper eller informasjon om dugnader etc.
  2. Klubbnyheter kommer på klubbwebens hovedside. Slike bør da ha interesse for flere enn laget – typisk oppsummering etter større turnering, status på seriespill før sommerferien, rapport fra treningsleir etc.
  3. For å kategorisere et innlegg på lag, grupper av lag eller klubb, benytter man kategorimenyen til høyre når man skriver innlegget. Kryss da av for f.eks. «G2003», «Ungdomsfotball» og «Nyheter Junioravdelingen». Sistnevnte kategori medfører at innlegget inkluderes i nyhetssakene på forsiden. Om man glemmer å kategorisere, blir ikke innlegget synlig for noen.
  4. Alle nyheter står kronologisk på de sider man har valgt å presentere dem (via kategorier). Om man ønsker å ha ett spesifikt innlegg øverst, er det mulig å åpne innlegget og definere ny dato, dvs. publisere på nytt.
  5. Som regel vil man ønske å ha et bilde relatert til innlegget på klubbwebens forside (klubbnyheter). Dette velges i menyen til høyre under «Bestem fremhevet bilde», hvor man velger fra mediebiblioteket, eller laster opp nytt bilde til biblioteket for å bruke dette.
  6. Når innlegget er klart, velger man blå knapp «Publiser» til høyre for å legge ut på weben, evt. «lagre kladd» om du vil publisere senere.

Media: Er benevnelse på bilder og filer som kan lastes opp til klubbwebs bibliotek og gjøres dermed tilgjengelig for alle lagenes webansvarlige. Fint om alle bilder blir tagget med relevante begreper, type «G01», «VIF», «Norway Cup» etc. så man senere kan manøvrere i mediabanken enkelt. (Husk at taggen «G03» alltid vil være relatert til 2003-årgangen, mens taggen «G13» kun har en sesongs varighet før ny årgang overtar.)

Menyer: Kan ikke endres av andre enn klubbadmin. Vi forsøker å holde disse mest mulig identisk for alle lag. Der spesielle forhold tilsier dette, kan unntak gjøres (f.eks. mange treningsgrupper).