Klubbkolleksjon 2017

Lagene mottar fra klubben gul matchtrøye, som brukes kun til kamp. Øvrig bekledning dekkes av spillerne selv og skal fortrinnsvis være av merke Adidas, som er klubbens utstyrsleverandør gjennom avtale med Torshov Sport. Vi oppfordrer alle lag og spillere til å stille uniformert på treningsfeltet og holde seg til klubbkolleksjonen i størst mulig grad. Det er ikke krav til siste modeller.

Klubbkolleksjonen vil være tilgjengelig i nettbutikken. For 2017 lanseres følgende:https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/baerum-sk