Forsikring og skader

SKADER MELDES HER

1. Ved skade eller lidelse
2. Utfør akutt skadebehandling
– Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 02033 for bistand
3. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uanvhengig om det er dekning i forsikringen
6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hva-gjor-jeg-ved-fotballskade/

FOTBALLFORSIKRING: Gjennom medlemskap i Bærum Sportsklubb er alle spillere i barne- og ungdomsfotballen kollektivt forsikret gjennom NFF.

Gjennom fotballforsikringen har alle fotballspillere tilgang til Idrettens Skadetelefon, som er en del av Idrettens Helsesenter (heleiet selskap av NFF). Ved fotballskade i kamp eller på trening skal du ringe Idrettens Skadetelefon på 02033 (09-21 alle dager).

Fotballforsikringen gir deg tilgang til;

  • Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin
  • Bestilling av utredning og behandling
  • Tilgjengelighet og oppfølging
  • Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse)

SKADEKONTAKTEN: Skadekontakten er et samarbeid mellom Vest Helse på Rud og lokale idrettslag i Asker og Bærum. Skadekontaktens telefontjeneste er betjent av helsepersonell med idrettsmedisinsk kompetanse hverdager fra kl 0800-1600. Skadekontaktens helseteam består av spesialist i idrettsmedisin, kiropraktorer og fysioterapeuter som gir råd og veiledning ved akutte skader og andre idrettsmedisinske problemstillinger.

Skadekontakten bistår ved skader og garanterer konsultasjon hos fysioterapeut og kiropraktor med idrettsmedisinsk kompetanse innen 48 timer. Vår idrettsmedisinske poliklinikk tilbyr utvidet utredning hos legespesialist. Se mer om Skadekontakten HER.

Dersom den enkelte spiller ønsker utvidet forsikring kan man i tillegg tegne utvidet fotballforsikring: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hvorfor-utvidet-forsikring/ Slik utvidet forsikring vil ikke skje i klubbregi, og må eventuelt tegnes individuelt og på eget initiativ. Kostnaden ved utvidet fotballforsikring må spilleren selv bekoste.

Utvidet forsikring gir raskere oppstart av behandling (3 virkedager mot 90 dager under grunnforsikringen). Les mer om forsikringsytelsene: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ytelser2017/#Toppen

Bærum SK vil påpeke at det også finnes andre aktører som tilbyr slike forsikringer, så dette er kun til informasjon. Før man eventuelt tegner utvidet fotballforsikring er det verdt å sjekke om spiller / familie har en privat helseforsikring som gjør den utvidede fotballforsikringen overflødig.

Skadeforebyggende trening: http://www.skadefri.no/idretter/fotball/Fotball/ Dette program heter spilleklar og er et internasjonalt anerkjent oppvarmings program.