Jr Rekrutt Kamp mot Ski

Tropp til kampen mot Ski

Keepere: 
Ulrik, Heggen

Utespillere: 
Bjerke, Asmund, Fins, Carl, Jackson, Andre, David, Korslund, Ola, Iver, HG, Abdi,

Jakop, Ødegård, Fagerbakk, Lindquist

 

Oppmøte er Senest klokken 18:00 i klubbhuset på Kadda! 

Kampstart er klokken 20:15

NB!! Vi trenger foreldre som kan kjøre!!! Hvem kan?? Send en mld til Sverre Hellan (922 39 749) om du kan Kjøre:)