J05 Støtteapparat

Hovedtrener
Thomas Jacobsen
thomas.jacobsen@outlook.com

Assistentrener
Martine Nesse

Hjelpetrenere
Unni Aagedal
Tom Arne Bakken
Henning Bodin
Kristian Jåsund

Lagledere
Kristian Jåsund
kristian.jasund@xac.no
991 02 991

Henning Bodin
henning.bodin@gmail.com
911 60 521