J05 satser sammen med Høvik

For å gi J05-årgangene i Bærum og Høvik de beste forutsetninger for utvikling og gode opplevelser, har klubbene valgt å slå sammen årgangene til en felles og robust treningsgruppe med 44 spillere, ca 50/50 fra hver klubb.

Samarbeidet er i gang! (Foto: Are Tallaksrud)

I sesongen 2020 vil samarbeidsprosjektet stille lag i J15 Regional serie, etter å ha gå igjennom kvalifiseringen denne uka, og J15 2. divisjon. Å klare kvalik som et av fem lag fra Oslo fotballkrets er en sterk prestasjon, der vi og Stabæk er eneste lag fra vår kommune, og det ser ut til å bli Skeid, Lyn og Heming som slår følge.

J05 terper kvalitet (Foto: Are Tallaksrud)

Trenere for den nye og samlede treningsgruppa er Thomas Jacobsen fra Bærum og Emil Myking fra Høvik, og det vil komme ytterligere en trener til i teamet. Jentene er allerede i gang med felles treninger, hvor det arrangeres felles kveldsmat etter trening i BIP-hallen på tirsdager. Det rapporteres om godt oppmøte, ivrig innsats og åpen innstilling til å bli kjent med nye lagvenninner.

Langbordet er dekket etter trening i BIP-hallen hver tirsdag (Foto: Unni Aagedal)

I avtalen mellom klubbene heter det at: «Det overordnede målet er å legge til rette for et samarbeid mellom klubber slik at spillerne skal få et trenings- og konkurransemiljø hvor de kan utvikle seg og trives ut ifra sine egne forutsetninger. Det åpnes for spillere utenfra som ønsker og evner å hospitere med gruppen, forutsatt at det er avtalt med spillerens klubb.»

Det er opprettet et foreldreutvalg med tre foreldrerepresentanter fra hver klubb som skal organisere alt det praktiske vedr treninger, cuper, seriespill, sosiale treff, dugnader mm. Det første de tar tak i er å bestemme navn og farge på «Høvik/Bærum», etter at jentene har kommet med sine innspill.

Emil og Thomas er trenere for J05
(Foto: Are Tallaksrud)

«Vi får en veldig fin periode frem til seriestart i april 2020, til å trene mye, utvikle 2 lag, ulike lagdeler, 44 enkeltspillere, bli kjent både på og utenfor banen og legge til rette for at det blir et veldig godt trenings- og kamptilbud til alle jentene når serien starter etter en lang vinter», uttaler hovedtrener Thomas. «Dette starter med kamper i vinterserien, der jentene vil knytte nyttige erfaringer og relasjoner til nye jenter som vi nylig har begynt å trene sammen med. Vi står foran en kjempespennende sesong!»

Dette initiativet vil definitivt styrke tilbudet i begge klubber, og vi ønsker alle involverte lykke til videre med samarbeidet!