J00 – Hospitering med J99

I høst har Tiril, Andrea og Kajsa hospitert på treninger med J99. De har sammen med blant annet Hannah og Sofie spilt både 1. lags og 2. lags kamper for J99. Dette har fungert meget bra og både jentene og trenere for J99 er meget godt fornøyd med opplegget og jentenes ferdigheter og treningsiver så langt.
Vi legger derfor opp til fortsette dette hospiteringsopplegget utover høsten og vinteren. Det kommer imidlertid til å være en større gruppe som hospiterer opp til J99. Man vil da hospitere opp en til to uker også trene sammen med J00, mens en ny gruppe hospiterer opp til J99. Uttak til hospiteringsgruppe vil være basert på ferdigheter, motivasjon og treningsiver vist på J00 sine treninger og kamper.

Denne uken skal Hannah, Sofie B, Matilde og Stine delta på treningen til J99 på onsdag kl. 20.00 – 21.30.