Innkalling til årsmøte 2021 Bærum Sportsklubb:

Bærum Sportsklubb innkaller til årsmøte onsdag 26 mai kl 19 på Teams

For påmelding ta kontakt med Inger Breifossmo for innloggingsdetaljer

inger@baerumsk.no 908 95 721

Sakspapirer kan hentes på klubbhuset eller fås tilsendt på mail v/forespørsel

Mvh

Styret

Bærum Sportsklubb