Info om treningsavgiften

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke påmelding til seriespill og cup, forsikring, dommerutgifter, banedrift sommer og vinter på Sandvika Stadion/Kalvøya eller i «Bobla», klubbhus, organisering av dugnader, garderober, vedlikehold, styrkerom, administrasjon, utstyr, sportslig utvikling og trenere.

Treningsavgiften varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå. I tillegg kommer den årlige medlemsavgiften som er en engangsbetaling per år.

Foreldre og spillere må påregne omtrent to klubbdugnader per sesong. Dugnad består normalt av oppgaver i forbindelse med Herrer A sine kamper på Sandvika Stadion, samt å bidra under Kalvøya Cup.

Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.

  • Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre.
  • Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.
  • Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i det enkelte lag er ikke ønskelig.

Trenger man hjelp til betaling av treningsavgift, så les her:

  • Ta kontakt med inger@baerumsk.no Bærum SK kan hjelpe dere med å søke om støtte til dette gjennom kommunens Fritidsstipend, skoleordning, Rotary/Lions-foreninger etc. Bærum SK har videre ett sosialt ansvar og hvis det ikke mottas støtte vil klubben vurdere å bidra med fritak.
  • Ytterste konsekvens ved ikke betalte treningsavgift er at klubben kan nekte deres barn å delta på treninger, kamper og cuper.—Hvis dere ikke har råd å betale treningsavgift.

Mvh

Sportslig utvalg i Bærum SK