Info om støtteordninger til deltakelse

Det finnes ulike støtteordninger. Disse skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening – uavhengig av foreldrenes økonomiske evne.

1) Det kan søkes om Fritidsstipend hos Bærum kommune, opprettet for å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud. Ta kontakt med klubbkontoret ved sekretær på e-post inger@baerumsk.no for bistand her.  

2) Utstyrsboden: Hos Utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og også få gratisbilletter til kino, svømmehall og fotballkamper. Se mer om ordingen med link til BUA på Bærum kommune sin hjemmeside; www.baerum.kommune.no/utstyrsboden/