INFO FRA KLUBBEN

Hei,

  • Klubben har utstyrsavtale med Adidas og Torshov sport. Alt utstyr til lagene skal bestilles via Inger som sender bestillingen til Torshov sport. Lagene får 30% rabatt på veil priser ved samlet bestilling. Klubben har valgt ut en egen klubbkolleksjon ( står på hjemmesiden) som det skal bestilles fra.
  •  Meld fra til klubbkontoret om spillere slutter, ny forsikringsordning gjør at det betales for alle spillere som deltar på trening/kamper og som er registret i Fiks. Nye spillere må melde overgang via klubbkontoret.
  •  Vi har hatt noen utfordringer med overgang til nytt medlemssystem. Vi tok i bruk Spond ved nyttår, og sendte ut krav om medlemsavgift der. Det var endel mangler med systemet, slik at treningsavgiften ble sendt ut via Medlemsnett ( som tidligere), de virker fram til juni. Vi går over til Klubb adm som medlemssystem , så snart NIF får registrert klubben og medlemmene. 
  •  Meld i fra om oppsatte treningstider som ikke benyttes, så andre lag kan få tilgang, og vi kan slukke banelyset når ingen trener på kvelden

Vil dere ha vaffelbesøk av Massimo, så ta kontakt med han på klubbhuset (ryktene vil ha det til han er innom der).