G99: Oppstart trening SATS

Se Artikkel om egentrening
Treningstider finner dere på egen side.
Fra samme side er nå linkene til høstserien oppdatert.