G99: Hospitering hos Dønski

DØNSKI  VGS  ØNSKER  Å  INVITERE  ALLE  FOTBALLSPILLERE  (GUTTER  FØDT  1999)  TIL  EN FOTBALLØKT  I BÆRUM  IDRETTSPARK  I  REGI  AV  DØNSKI  FOTBALL.

DERE MØTER TIRSDAG 13.01 KL. 08.15 I BÆRUM IDRETTSPARK

PLAN FOR DAGEN:
KL. 08.15 REGISTRERING OG INFORMASJON OM TRENINGEN
KL. 08.30-10.30 FOTBALLØKT
KL. 10.45-11.15 INFORMASJON OM DØNSKI FOTBALL
KL. 11.30-12.00 FRIVILLIG OMVISNING PÅ DØNSKI VGS

PÅMELDING SKJER VIA KLUBBTRENER ELLER DIREKTE TIL BJØRNAR SUND (40852943), bjornar.sund@donski.vgs.no
FRIST: FREDAG 9.JANUAR

DERE BRUKER DENNE INVITASJONEN SOM DOKUMENTASJON TIL SKOLEN/LÆRERNE DERES!

VEL MØTT!

SPORTSLIG HILSEN
TRENERE DØNSKI FOTBALL

Her er dokumentet som kan fremvises til lærer for gyldig fravær:

Hospiteringsøkt januar 2015 – gutter