G99: Årsavslutning tirsdag 16. desember

Plan for kvelden:

  • Vi møtes klokken 19:00
  • Gløgg/kaffe
  • Den nye A-lagstreneren Roar Johansen kommer på besøk.
  • Foredrag om kosthold og restitusjon
  • Fotballkamp mellom foreldre og spillere (kan bli tøft nok for oss voksne – men hadde vært gøy å få til!)
  • Pizza
  • Informasjon om opplegget for neste år
  • Vi tar sikte på å avrunde senest klokken 21:30

Dette er en hektisk tid for mange, men vi håper at så mange som mulig har anledning til å sette av noen kveldstimer.

Hilsen lagledelsen