G98 oppmøte søndag mosscup

Bsk 1 oppmøte kl. 10:50

Bsk 2 oppøte kl.17:40. Møter nr 2 i gruppe D