G2001 åpner for inntak av spillere

Ønsker du å spille helårsfotball på Sandvika Stadion? Muligheten er der for gutter født 2001. Sportsklubben har tradisjon for å bedrive solid spillerutvikling og tar nå i mot henvendelser fra interesserte.

Sportsklubbens G2001 er denne vinteren i etableringsfase og søker nå spillere som kan komplettere vår spillergruppe. Per i dag er det i overkant av 20 gutter som definerer årskullets Bærumlag. Vi har en sterk målsetting om å etablere et differensiert opplegg, med satsningsfotball i 1.divisjon for ambisiøse spillere, samt ytterligere et lag som rekruttlag til førstnevnte for spillere som har behov for noe lavere aktivitetsnivå og/eller kombinasjon med andre aktiviteter. For å nå denne målsettingen, er det behov for en noe større spillerbase.

5410605_orig

I Bærum Sportsklubb bedrives helårs fotballaktivitet, med 3-5 aktiviteter per uke på Sandvika Stadion. G2001 går i fotsporene til klubbens G00 og G99-lag, som har etablert seg som fremgangsrike og attraktive fotballmiljøer, og vil bygge på disse årskullenes utviklingsmodell. Vi søker derfor spillere fra nærområdet som ønsker å bli en del av et fantastisk treningsmiljø og besitter motivasjon, treningsiver og et passende ferdighetsnivå. For 2014 er det planer om Dana Cup og en rekke turneringer og ballaktiviteter for hele årskullet.

Interesserte spillere/foreldre kan ta kontakt med Ole-Henrik Sandberg på mobil 951 60 960 eller e-post ole-henrik@sandberg.gs. Alternativ kontakt: Chris Rønningstad på mobil 915 45 756. (Bærum Sportsklubb er forpliktet å varsle eksisterende klubb før evt. prøvespill kan finne sted, ref. gjeldende regelverk.)