Forslag til styremedlemmer?

Den 7. mars kl 19.00 avholdes årsmøte i Bærum sportsklubb.

Et av punktene på agendaen er valg av styre. Det er viktig for klubben at styret speiler og representerer hele klubbens virksomhet, fra bredde til elite, jenter og gutter.

Vi går derfor bredt ut og oppfordrer dere som er glad i Bærum sportsklubb til å komme med innspill om personer , som kan tenke seg å bidra til at klubben utvikles videre i riktig retning. Vi oppfordrer alle til å spre informasjonen videre til foreldrene , venner å kjente.

Styret i Bærum sportsklubb er et operativt styre som møtes ca. 1 gang i måneden.

Vi søker etter personer som har engasjement, tid og lyst til å bidra.

Klubben trenger personer som har erfaring med administrative oppgaver/regnskap, markedsføring og salg. Andre naturlige oppgaver er strategi, økonomi og fordeling av klubbens ressurser. Det er viktig å kunne bidra til å bygge gode rutiner og prosesser for at klubbens virksomhet kan drives på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Vi i valgkomiteen håper derfor på gode bidrag til å finne frem til gode kandidater, som til slutt vil være det beste for oss alle i Bærum sportsklubb.

Høres dette spennende ut, eller det er ønskelig med mer informasjon, ta kontakt med en av oss:

Ole Terje Søbye Tel: 90023200

Merete Myhrstad mmy@uniconsult.no Tel:95238899

Knut Omholt-Jensen knut.omholt-jensen@sandvika.vgs.no Tel: 99617293

Hilsen oss i valgkomiteen