Bærum SK Sportsplan

Sportsplanen ønsker å bringe videre det arbeidet som er gjort med å utvikle kultur og merkevareplattformen for Bærum SK.
Med utgangspunkt i den visjon og posisjon, de verdier, og løfter og den forretningsidé vi har de nert for Bærum SK ønsker vi her å konkretisere dette ned på det sportslige plan. Planen tar utgangspunkt i dagens situasjon og det tilbudet klubben gir i dag, men identi- serer også områder og tiltak hvor klubben ønsker å forbedre seg.
Hensikten med denne planen er å gi en detaljert og systematisk oversikt over de ambis- joner, mål og tiltak vi har iverksatt/identi sert for å kunne nå de målene vi har satt oss.

Les sportsplanen her: Bærum SK Sportsplan