Bærum SK inngår samarbeid med anerkjent internasjonal aktør

Bærum SK har inngått en samarbeidsavtale med Coerver Coaching. Coerver jobber med store klubber som Juventus, Manchester United, Real Madrid, Benfica og mange mange flere. Vi har tatt en prat med daglig & sportslig leder Henrik Dahl.
Dette er en unik mulighet for oss. Å jobbe med en internasjonal anerkjent aktør som Coerver er meget inspirerende og lærerikt vi er sikre på at det vil løfte våre spillere, våre trenere og da også vår klubb.
Hvorfor ikke gjøre det selv?
Vi ønsket internasjonale referanser og inspirasjon for å ta vår utviklingsmodell samt stolte tradisjon av å utvikle spillere og trenere til ett høyere nivå. Dette får vi i samarbeidet med Coerver. Hvis du som ung spiller ønsker å ta din fotball seriøst så bør du velge «Coerver Etter Skoletid»hos Bærum SK. Og det fine med Coerver og Bærum SK er at vi selekterer ikke ut hvem som får lov å være med eller ikke.
Hvorfor Coerver?
Coerver har en plan som innebærer at deres utdanningsmodell brukes inn mot samarbeids klubber over hele verden. Når f eks Juventus, Real Madrid og mange andre store klubber velger Coerver ser vi ikke noen årsak til å velge noe annet enn hva de beste i verden velger.
Videre vil det senere bli lagt til rette for en mulighet for Bærum SK til å reise til internasjonale miljøer med spillere og trenere for videreutvikling av vår klubb. Samarbeidet innledes i første hånd med «Coerver Etter Skoletid» med profesjonelle trenere fra Coerver og Champions Academy der også det er Coerver som stiller med profesjonelle trenere. Vi jobber allerede med hvordan vi kan utvikle samarbeidet videre. Og da tenker vi fremst på å utvikle barnefotballen og overgangen til ungdoms fotballen med en felles metodikk. 
Vi kommer samtidig å fortsette med Bærum SK All-Idrett/FFO for de som ønsker variasjon mellom forskjellige aktiviteter. Ved siden av Coerver så får vi ett meget god tilbud for alle barn uansett interesse nivå og hvilken sport de primært ønsker å drive med.
En del klubber velger å samarbeide med Eliteserie klubber og Toppserie klubber i nærområdet. Hvorfor gjør ikke dere det?
Det gjør vi. Vi har siden ett par år jobbet for å få en bedre dialog og bygge ett godt samarbeid med samtlige klubber rundt oss. Det har vært og er en bevisst handling for å bedre klubbens omdøme. Det har vi lykkes med og vi ønsker å bygge videre på dette. Det blir uansett mye dialog og samarbeid, uansett formell avtale eller ikke. I tillegg er det mye følelser involvert når man skall inn i samarbeid med andre klubber og da velger vi istedenfor å ha en formell avtale med en anerkjent internasjonal aktør som gir oss mange gode kontakter utenlands. Dette utelukker ikke at vi allikevel inngår formell avtale med en annen klubb.
Coerver jobber tett med Adidas. Er dette noe dere også kommer å gjøre?
Bærum SK, Adidas og Torshov Sport har lang fartstid sammen og samarbeider tett å godt. Og dette skall vi selvsagt fortsette med.
Viasat er annen partner til Coerver. Er det så at de blir sponsor til Bærum SK?
Viasat er partner til Coerver. Om Viasat ser en verdi i å utvikle noe formelt med Bærum SK så er vi selvsagt åpne for dette. Viasat har vi hatt tett dialog med lenge og de støtter Bærum SK men ikke med penger per dags dato. Vi håper selvsagt dette vil endre seg over tid.
Hvorfor velger Coerver å samarbeide med Bærum SK?
Det må sportsjef i Coerver, Brad Douglass, eller ansvarlig i Oslo, Jorge Aguiar, svare på men det som kommet frem i samtaler med Coerver er vår historikk med utvikling av spiller og trenere med små middel, vår geografiske beliggenhet samt at vår grund filosofi stemmer overens.
Coerver Coaching course was very well received by us all, since our goal, especially in the formative years, is technical excellence. Unless players are highly technical, it does not matter what system or tactic you play, at the highest level you will probably loose. – Vincente Del Bosque, Real Madrid.