ÅRSMØTE 2020 UTSETTES!

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet 2020, som er berammet til torsdag 19. mars, utsettes inntil videre – ny dato kommer på et senere tidspunkt.