ÅRSMØTE 2020!

Det innkalles til årsmøte i Bærum Sportsklubb torsdag 19. Mars kl .1900 på klubbhuset Kadettangen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbkontoret i hende senest 28.feb