Årsmøte 10 juni kl 19- klubbhuset

ÅRSMØTE

Det innkalles til årsmøte onsdag 10.juni 2020 kl.1900 på klubbhuset Kadettangen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være klubbkontoret i hende senest 27.mai 2020

Vel møtt!

Styret