Alle tjener på Pantedugnaden 2021

Klubben vil tjene på det

Med Pantedugnaden 2021 håper vi å inspirere klubbene som er flinke til å bli enda flinkere, og de andre til å ta tak i denne miljøvennlige måten å tjene penger på. De 150 første klubbene som melder seg på konkurransen får tilsendt et eget returpunkt fra Coca-Cola, til bruk inne.

I tillegg vil Coca-Cola premiere de to beste klubbene med en hyggelig kontantsum. Men hovedmålet er å høyne returgraden; det gir gevinst både for miljø og klubbkasse.

Det er ikke lenger nødvendig å gå i butikken med panten.

Klubbene skal bruke energien på å samle flest mulig pantbare flasker og bokser, i tillegg til å lukke den tilsendte sekken med en strips før den, eller de, blir hentet. I tilfelle noen lurer; all pant telles. Ikke bare plastflaskene. Og ikke bare produkter fra Coca-Cola.

Mer info finnes via denne linken:

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2021/alle-tjener-pa-pantedugnaden-2021/

Takk for bidrag til klubbkassa og til et renere miljø!