VIKTIG INFO OM BILLETTER TIL KAMPER I POST NORD LIGAEN

Pga koronaen er det er det en del restriksjoner fra NFF som klubbene må følge.
Det er tillatt med 200 tilskuere og alle må melde seg med navn og
telefonnummer innen to dager før kamp (torsdag kl 1400),

Påmelding sendes til
inger@baerumsk.no

Det er ikke lov å la andre overta billetten , dette for at vi
må ha full kontroll over hvem som er tilstede ved en eventuell smitte.

Dette gjelder også presse etc. som skal ha akkreditering.
Hjemmelaget disponerer alle billettene . Pga restriksjonene kan vi ikke slippe inn spillere fra junioravdelingen, trenere og ledere gratis i de første kampene, men de som har mulighet kan melde seg i arrangørstaben.

Personer fra samme husstand har heller ikke lov å sitte ved siden av hverandre.

Kiosken vil være åpen

Det vil være satt ut antibac rundt på arenaen!

Vi ønsker at det skal være trygt å komme på fotballkamp på Sandvika stadion og ber alle følge de retningslinjer NFF har pålagt oss.