Styre og tillitsvalgte

Årsmøtet 2018 (7.mars 2018) valgte følgende styre for sportsklubben:

Leder: Carl Christian Wissman, wishman@advoco.no

Nestleder: Dag Egil Strømmebaeishal@online.no, 900 86 016

Styremedlem: Elin Haugholt Dale, elin.haugholt.dale@gmail.com

Styremedlem: Line Kiil Olsen, linekiil@hotmail.com

Styremedlem: Knut Nielsen, knutnielsen@yahoo.no

Styremedlem: Staale Myrstad, sm@norgesinvestor.no

Styremedlem: Espen Vessang Nielsen, vessang@hotmail.com

Varamedlem: Kristin Åker, kristin.aker@vestreviken.no, 958 10 540

Øvrige tillitsvalgte Bærum Sportsklubb 2019:

SPORTSLIG UTVALG 

Medlem: Henrik Dahl – G19 og A-lag samt barnefotball

Medlem: Stian Kleppo – Gutter 13-19

Medlem: Sigmund Gaaren – J19 og A-lag kvinner: sigmund.gaaren@hotmail.com

Medlem: Henning Bodin – Jenter 13-19

KONTROLLKOMITE: 

Leder: Dag Aarnes, dag.aarnes@nho.no, 920 10 310

Medlem: Trond Øvergaard

MERKEKOMITE

Leder: Tor Berntsen, tb@kredinor.no, 905 34 636

VALGKOMITE

Medlem: Knut Omholt Jensen

Medlem: Merete Myhrstad, mmy@uniconsult.no, 952 38 899

Medlem: Ole Terje Søbye, ots@vikenfiber.no, 900 23 200