Styre og tillitsvalgte

Årsmøtet 2019 (13.mars 2019) valgte følgende styre for sportsklubben:

Leder: Carl Christian Wishman, wishman@storlokken.no

Nestleder: Dag Egil Strømme (ut av styret høsten 2019)

Styremedlem: Elin Haugholt Dale, elin.haugholt.dale@gmail.com

Styremedlem: Line Kiil Olsen, linekiil@hotmail.com

Styremedlem: Knut Nielsen, knutnielsen@yahoo.no

Styremedlem: Espen Vessang Nielsenvessang@hotmail.com

Varamedlem: Kristin Åker, kristin.aker@vestreviken.no,

Øvrige tillitsvalgte Bærum Sportsklubb 2019:

SPORTSLIG UTVALG 

Leder; Knut Nielsen, knutnielsen@yahoo.no – Overordnet sportslig ansvar for klubben.

Medlem (ansatt som sportslig og daglig leder): Henrik Dahl

Medlem: Stian Kleppo – Ansvarlig for gutter 13-16

Medlem: Sigmund Gaaren – Ansvarlig for J19 og A-lag kvinner: sigmund.gaaren@hotmail.com

Medlem: Henning Bodin – Ansvarlig for Jenter 13-19

KONTROLLKOMITE: 

Leder: Dag Aarnes, dag.aarnes@nho.no, 920 10 310

Medlem: Trond Øvergaard

MERKEKOMITE

Leder: Tor Berntsen, tb@kredinor.no, 905 34 636

VALGKOMITE

Medlem: Knut Omholt Jensen

Medlem: Merete Myhrstad, mmy@uniconsult.no, 952 38 899

Medlem: Ole Terje Søbye, ots@vikenfiber.no, 900 23 200