Styre og tillitsvalgte

Årsmøtet 2021 (26 mai 2021) valgte følgende styre for sportsklubben:

Leder: Carl Christian Wishman, wishman@storlokken.no

Nestleder: Espen Vessang-Nielsen  vessang@hotmail.com

Styremedlem:  Rikard Wærø          rw@create.no

Styremedlem:  Unni Aagedal    Unni.aagedal@gmail.com

Styremedlem:  Hedda Djupvik      hldjupvik@hotmail.com

Styremedlem:  Lars I. Slemdal      larsi92@hotmail.com

Sektetær:  Inger Breifossmo    inger@baerumsk.no

Øvrige tillitsvalgte Bærum Sportsklubb frem til 2022 er:

SPORTSLIG UTVALG 

Leder; Knut Nielsen, knutnielsen@yahoo.no – Overordnet sportslig ansvar for klubben.

Medlem:  Stian Kleppo

Medlem : Christian Skjeldrup
Medlem : Henning Hauger

Leder: Dag Aarnes, dag.aarnes@nho.no, 920 10 310

Medlem: Trond Øvergaard

MERKEKOMITE

Leder: Tor Berntsen, tb@kredinor.no, 905 34 636

VALGKOMITE