Seriepåmelding barn 6-12 år

En ny fotballsesong står for tur!
Dagene ute er korte og kalde men forberedelsene til en ny fotballsesong for seks- til tolvåringene er allerede i gang. Her følger viktig informasjon for deg som har barn mellom 6 og 12 år som skal spille fotball i Bærum SK sesongen 2018.

Mandag 08.01.18 holdt Oslo Fotballkrets møte for lagspåmelding seriespill for barnefotball på Idrettens Hus på Ekeberg. Bærum SK var tilstede og her følger noen punkter fra møtet som er særlig relevante, i tillegg til informasjon angående kommende sesong.
Det er Administrasjonen, ved Inger Breifossmo, som melder på lag til seriespill. Dette gjør vi med bakgrunn i spillerregistreringen via lag lister som trenere/lagledere sendt in. Siste frist for lagspåmelding (6-12 år) er 31.01.18

Spillform sesongen 2018 i Bærum SK er som følger:
* 12 år (2006) 7er
* 11 år (2007) 7er
* 10 år (2008) 5er
* 09 år (2009) 5er
* 08 år (2010) 5er
* 07 år (2011) 3er *egne miniserier/helgesamlinger.

I henhold til NFF’s retningslinjer skal en klubb med flere lag i samme aldersklasse melde på lagene på samme nivå. Dette betyr at alle lagene meldes på i egen årsklasse nivå B, som er middels øvet. Unntakene er akademilagene eller andre lag som avtalt med sportslig leder om høyere nivå.

For at barna skall få mest ut av sin fotball og bli bedre kjent med klubben er det vår sterkeste anbefaling at barna deltar på Bærum SK akademiet en gang per uke. Dette vil legge til rette for sterkere klubbinvolvering, bedre samarbeid, og sterkere bånd og bekjentskaper på tvers av klassetilhørighet, for barna.

Akademi treningene ledes av ansatte trener fra Bærum SK. Per dags dato er det Henrik Dahl, Massimo og Jesper Espung.

Det er foreldre trenere som leder lagene i kamp. Unntaket er akademilagene/utvikklingslagene for 12-åringene som ledes av akademi trener og/eller foreldre trener.

I Bærum SK organiseres lagene fortsatt klassevis men ønsker at lagene i så stor utstrekking som mulig trener samtidig på samme plass.

2012-kullet sparker i gang sesongen lørdag 14. April med åpen trening og foreldremøte på Bærum SK klubbhus.

For å kunne melde på korrekt antall lag er det nødvendig med en god oversikt over spillere og foreldretrenere. Derfor er det viktig at alle spillere registreres i våre systemer.

For innspill og tilbakemeldinger – send epost til henrik@baerumsk.no

Mer info fra kretsen her: https://www.fotball.no/globalassets/krets/oslo/konkurranse/aktivitet/barn/2018/pameldingssamling-for-sesongen-2018—barn.pdf