Retningslinjer for trening i Bærum SK

IDRETTSANLEGGET ER ÅPENT FOR TRENING I REGI AV  IDRETTSLAG ETTER FØLGENDE RETNINGSLINJER 

Vi ber alle trenere og lagledere om å lese igjennom dette og setter pris på godt samarbeid for å følge retningslinjer for organisert trening i Bærum:

 Utendørs og innendørs trening i små grupper kan tillates med maksimalt 5 utøvere i hver gruppe.   Aktiviteten må tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 2 meters avstand til enhver tid.    Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.   Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern  ivaretas (bl.a. avstand og antall involverte i aktiviteten). 

 Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, blinker, hekker, mm) i forkant og etterkant  av aktiviteten.   Bruk av utstyr i kontakt med hender eller hodet er ikke tillatt mellom personer.  

Øvelser hvor utstyr/ball kommer i kontakt med hodet/ansiktet skal ikke finne sted.   Det forutsettes at utøvere ikke benytter anleggets garderober.  

Om mål benyttes til utøvelse av aktiviteten, så SKAL disse låses umiddelbart etter at organisert trening er ferdig.  

Det forutsettes å ha faste grupper av utøvere som trener sammen over tid slik at man også på denne måten reduserer risiko.   

Det er ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, 

og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet.  

Arrangementer/kamper/konkurranser er ikke tillatt.  

Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser.  

Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.  

Hvis idrettslaget er i tvil om planlagte aktivitet er i tråd med gjeldende regler (Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet)  gjeldende fra 27.3.2020, kan kommuneoverlegen kontaktes for råd.