Referat årsmøte 2019

På årsmøtet ble det gamle styret takket av og nytt styre ble stilt inn. Møtet ble avholdt i rolige former.

Som styreleder fortsetter Carl Christian Wishman, Dag Egil Strømme fortsetter som nestleder. Knut Nielsen, Line Kiil Olsen, Espen Vessang-Nielsen, Elin Haugholt-Dale og Kristin Åker fortsetter. Dette gir klubben god kontinuitet. Valgkomité har også fått på plass Jens Henrik Kobro inn i styret. Staale Myrstad trer ut, klubben takker Staale for innsatsen!

Fra venstre: Dag Egil Strømme (Nestleder), Jens Henrik Kobro (NY, styremedlem), Line Kiil Olsen (styremedlem), Carl-Christian Wishman (Leder), Espen Vessang-Nielsen (styremedlem) og Knut Nilsen (styremedlem) Ikke tilstede: Elin Haugholdt-Dale (styremedlem)

I sportslig utvalg (SU) er det god kontinuitet med Stian Kleppo, Sigmund Gaaren, Henning Bodin og Henrik Dahl. Nytt blod inn er Jens Henrik Kobro. Jens Henrik har vært trener i klubben det seneste året og blir friskt tilskudd til klubbens SU.

Videre kunne man banke igjennom et regnskap for 2018 som viste ca 392.000 i pluss. Penger som kommer godt med som egenkapital når 11er gresset i fremtiden skal skiftes.

Ingen andre saker ble fremmet som benkeforslag og alle rakk hjem til Bayern Munchen-Liverpool.

STYRE:

Styre Leder: Carl Christian Wishman

Nestleder: Dag Egil Strømme

Medlem: Line Kiil Olsen

Medlem: Knut Nielsen

Medlem: Elin Haugholt-Dale

Medlem: Espen Vessang-Nielsen

Medlem: Jens Henrik Kobro

Varamedlem: Kristin Åker

SPORTSLIG UTVALG

Leder Sportslig Utvalg: Knut Nielsen

Barnefotball, G19 og A-lag herrer: Henrik Dahl (ansatt som sportslig og daglig leder).

G13-G16: Stian Kleppo

G18, G19 og A-lag herrer: Jens Henrik Kobro

J19 og A-lag kvinner: Sigmund Gaaren

J13-J19: Henning Bodin

KONTROLLKOMITÉ

Leder: Dag Aarnes

Medlem: Trond Øvergaard

MERKEKOMITÉ

Leder: Tor Berntsen

Ole Åker

VALGKOMITÉ

Merete Myrstad

Ole Terje Søbye

Knut Omholt-Jensen