#PeaceIsYou

Har du eller din familie lyst til å være vertsfamilie?

Sportsklubben trenger familier som kan huse et palestinsk fotballag, to gutter per familie.
Da Bærum kommune ble vertskommune for Nobel Fredspriskonsert høsten 2016, startet kommunen arbeidet med å vekke barn og unges interesse for fredsbudskapet. For å engasjere ungdom ble #peaceisyou skapt – Fred starter med deg. #peaceisyou kan handle om alt fra antimobbing, kjennskap til fredsprosesser i verden og til integrering av mennesker med kortere fartstid i Norge.
En av ideene som kom opp var å få et palestinsk fotballag, ungdom i en flyktningleir, på besøk. Bærum Sportsklubb ble involvert – og har vært en drivkraft for å få dette til.
Vi ønsker at fotballspillere i klubben vil være verter og ha ungdom boende hjemme hos seg fra 25.aug.-03.sept. Kunne det være noe for dere?
Vi ønsker at lagene skal lære hverandre å kjenne og at de besøkende får innblikk i hvordan det er å være ungdom i Norge, oppleve norsk levesett, og at de får en personlig opplevelse av det å være her. Klubben vil organisere trening på dagtid fram til lunsj og organisere kampene som vil bli holdt. Vennskapskampene blir lagt til Sandvika Byfest sitt arrangement 26. og 27. august.
Balata flyktningleir ligger ved Nablus i Palestina, og er Vestbreddens største leir med 25.000 mennesker fordelt på en kvadratkilometer. Mesteparten av befolkningen er barn og unge, og de lever under svært kummerlige forhold.

Fra Balata inviteres 16 spillere i alderen 13 år, samt 4 ledere. Og vi håper at noen av dere vil åpne hjemmene deres, slik at også dere får bli kjent med ungdom som har en helt annen hverdag enn det vi har her i Norge. Et minne for livet!

Ta kontakt med: Henrik Dahl på henrik@baerumsk.no

Her er noen linker der dere kan lese mer om Balata Refugee Camp.

https://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank/balata-camp

http://www.dci-palestine.org/balata_refugee_camp_a_palestinian_ghetto