Oppdatert info torsdag 12.mars ang. Koronaviruset

Sandvika 12.03.2020, kl 07.52

Med hensyn til situasjonen i vårt samfunn så avlyser Bærum SK all trening, kamp, møter og annen aktivitet fra og med NÅ og inntil videre. I første omgang ut uken. Oppdatert informasjon om videre planer og aktiviteter sendes alle på mandag 16.mars. Bakgrunnen for avgjørelsen er et forebyggende tiltak mot Koronaviruset som sprer seg i Norge om dagen. Vi ser stadig at flere arrangementer og aktiviteter avlyses rundt omkring.

Websiden og klubbens Facebook side blir også oppdatert underveis.

Bærum SK, effective immediately, cancels all activities for the rest of this week. We will inform all our members of further plans for our activities on Monday. The website will be updated as well.

Ang. drift av klubb
Inntil videre vil vi ha betjent kontor, men vi arrangerer ikke møter eller tar imot større folkemengder. Vi oppfordrer til kontakt via mail eller telefon.

Vi vil fortløpende lytte til myndighetenes råd, og kommer med regelmessige oppdateringer.

Vennlig hilsen
Styret og administrasjonen i Bærum SK

Folkhelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og- yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/