Nytt styre innstilt

På årsmøtet ble det gamle styret takket av og nytt styre ble stilt inn. Møtet ble avholdt stille og rolig. Ny styreleder blir Carl Christian Wishman som også suttet i styre seneste året. Dag Egil Strømme fortsetter som nestleder samt Knut Nielsen og Kristin Åker fortsetter. Dette gir klubben god kontinuitet. Valgkomité har også fått på plass nygammelt blod i Espen Vessang-Nielsen, Line Kiil Olsen, Staale Myrstad og Elin Haugholt-Dale. Samtlige har god kjennskap til klubben da de har følgt sine barn opp gjennom barn og ungdoms fotballen.

I sportslig utvalg er det god kontinuitet med Stian Kleppo, Sigmund Gaaren og Henrik Dahl. Nytt blod inn er Henning Bodin. Henning har også god kjennskap til klubben med to barn i klubben. Bjørnar Sund gir seg etter mange år i Bærum SK.

Redaksjonen takker de som går av og ønsker den nye ledelsen lykke til i året som kommer.

STYRE:

Leder: Carl Christian Wishman

Nestleder: Dag Egil Strømme

Medlem: Line Kiil Olsen

Medlem: Knut Nielsen

Medlem: Elin Haugholt-Dale

Medlem: Espen Vessang-Nielsen

Medlem: Staale Myrstad

Varamedlem: Kristin Åker

SPORTSLIG UTVALG

Barnefotball, G19 og A-lag herrer: Henrik Dahl

G13-G19: Stian Kleppo

J19 og A-lag kvinner: Sigmund Gaaren

J13-J19: Henning Bodin

KONTROLLKOMITÉ

Leder: Dag Aarnes

Medlem: Trond Øvergaard

MERKEKOMITÉ

Tor Berntsen

ÅRSBERETNING SENIORFOTBALL OG JUNIOR ELITE 2018

Sportslig Utvalg

Sportslig utvalg har i 2017 bestått av Knut Nielsen, Bjørnar Sund, Sigmund Gaaren, Magne Myrmo (t o m mai 2017), Stian Kleppo (fra mai 2017) og Henrik Dahl. Sportslig utvalg har det overordnete sportslige ansvaret i klubben. Nærværende beretning oppsummerer seniorlagenes og junior elites/rekrutts sportslige prestasjoner i 2017

Samarbeidet i utvalget har vært utfordrende. Forhandlinger med spillere innledes av sportslig leder i august og i november overtok A-lags trener den jobben. Det ble jobbet intenst med å ha spillerstall på plass. Trenere og støtteapparat ble klart noe seint. Dette grunnet økonomi og reisevei for noen av trenerne. Antall møter har vært begrenset, men utstrakt kontakt pr tlf og mail etter behov.

I tillegg hadde SU det sportslige ansvaret for Engelsk Liga som ble gjentatt for med suksess i oktober.

Historikk tilbakeblikk:

2006 2 plass i 2 div. 2 poeng etter Notodden

2007 6 plass i 2 div.19 poeng etter Hødd

2008 5 plass i 2 div. 10 poeng etter Tromsdalen

2009 7 plass i 2 div. 13 poeng etter Ranheim

2010 7 plass i 2 div 22 poeng etter Asker

2011 Vinner av Fair Play ligaen, avd 2 og opprykk til Adeccoligaen

2012 Nedrykk fra Adeccoligaen, 14.plass av 16 lag – 22 poeng

2013 Vinner av Fair play ligaen og opprykk til 1.divisjon

2014 5 plass i 1.divisjon med påfølgende kvalik med seier over Kristiansund og tap over MIF.

2015 15 plass i Obos ligaen med påfølgende nedrykk. Totalt 31 p og -23 i målforskjell.

2016 2 plass i 2.div

2017 9 plass i (nye) 2.div.

A-laget (Postnord Ligaen, 2.div)

Etter en sterk sesong i 2016, var forventningene til 2017 noe høyere. Dessverre mistet vi bla to erfarne og gode spillere i Morten Giæver og Kristoffer Tollås, noe som preget oss i større grad enn vi fryktet. Styret signerte 2-års kontrakt med A-lags treneren for 2017 og 2018.

Sesongen 2017 var preget av mange jevne kamper, hvor vi som oftest matchet motstanderen offensivt, men hvor vi har sluppet inn alt for mange mål defensivt. Dette skjedde i mindre grad i 2016 og skyldes nok at vi mistet en del rutine i spillerstallen før året. Det var under året noe manglende disiplin på ett par sentrale trenere. Noe som smittet av seg på spillerne under året. Dette ble tatt opp og håndtert av sportslig leder.

Som klubb med begrensede ressurser er satsning på unge, egenutviklede talenter en nødvendig og naturlig førsteprioritet også fremover. Det ble tatt opp 10 st juniorer til A-stallen. Disse trente fast med A-laget og spilte først og fremst Interkrets A og 4.div kamper. På høsten fikk disse også muligheten å starte for A-laget. Budsjett i 2017 på spillerstallen var den samme som i 2016.

Vi skal i 2018 fortsette det nære samarbeidet mellom A-lag og junior elite, Dønski VGS og NTG Fotball Bærum og forsterkninger som hentes inn utenfra skal vurderes nøye med riktig personlighet, kvalitet og holdninger som skal være til klubbens beste.

Pga den økonomiske situasjonen vi er i ønsker klubben å ta opp flere egne juniorer og bygge disse opp. Klubben forlenget kontraktene med samme støtteapparatet, noe som vi føler er viktig for kontinuiteten i klubben. A-lags treneren har to års kontrakt som strekker seg ut 2018. Som klubb har vi tro på kontinuitet og ser fortsatt stort utviklings potensiale i spillergruppen. Rammene for klubbdrift og utvikling av både lag og enkeltspillere prioriteres høyt for å utvikle egenproduserte spillere. Dette for å sørge for at prinsippene som blir fulgt på seniornivå også gjør seg gjeldende ned i de aldersbestemte klassene.

A-lagets støtteapparat i 2017 har bestått av trenere Luke Torjusen (hovedtrener), Morten Tonning (assistent/analyse), Knut Bergum (keeper og assistent trener), Trond Nielsen (lagleder), Bent Mikkelstrup (mat.forv.), Bjarne Fosmo (mat.forv), Rune Breifossmo (fysio) og Alexander Tandberg (lege).

G19 Interkrets A:

I sesongen 2015/16 spilte laget noe direkte fotball, og vant på å ligge organisert lavt i banen og kontre på raske vinger og spisser. Grunnet spillermateriell bestemte trenerteam og sportslig ledelse seg for å spille fotball via midtbanen, ankomme med kontroll på siste tredjedel, og spille seg ut i frispillingen. Trenerteamet jobbet videre med bevegelser på siste tredjedel, samt høyt press gjennom sesongen. Ble også innført en ny oppvarmingsrutine. Trenerteamet har lært guttene mest mulig ved bruk av video og taktikktavle i garderobe, i possession og kampmodeller i trening, og noe taktisk arbeid (forsvar mot angrep). Det ble jobbet mye koordinativt, spesielt gjennom vinteren. Har både trent ren bevegelighetstrening på Sandvika VGS og som del av økter på Kadda.

Det ble under våren veldig tydelig att laget måtte bli bedre i egen boks og i motstanderens boks, der kampene alltid avgjøres. Laget klarte til slutt, på en god måte, plassen i Interkrets A. Dette i siste kampen før sesongen.

G19 Rekrutt 2018:

G19 Rekrutt skal være et lag for de nest beste juniorspillerne i klubben samt en arena hvor yngre spillere kan tilpasse seg juniorfotballen. Troppen i fjor bestod av 26 spillere hvorav alle bortsett fra 4 spillere var førstetårs juniorspillere født i 1999. Vi hadde med andre ord et meget ungt lag. Laget presterte meget godt i vårsesongen i serien og toppet ligaen en periode. Laget gikk til finale i OBOS-Cup men tapte dessverre finalen. Laget endte på 8.plass i G19 1.div

G19 R hadde klare mål for sesongen:

Mål:

Pri 1: Utvikle spillere til G19 Interkrets A troppen

Pri 2: Øvre halvdel G19 1.div.

Pri 3: Vinne OBOS-Cup

Nesten alle spillerne i 2017 troppen gikk/går på fotballinjer primært på Dønski Vgs, men også på NTG. Det er med andre ord en veldig dedikert gjeng som ligger på 7-8 treningsøkter i uka i regi av skole og klubb. Både enkeltspillere og laget tok store steg i fjor, og vi gleder oss til sesongen 2017.

Trenere:

Henrik Dahl (frem til juni 2017), Eirik Kosi Nervold og Eirik Markussen.

Lagleder:

Sjur Aalvik

Breddelaget:

Bredde har også i 2017 har på en meget god måte blitt ledet av Massimo. Laget spilte i 3.div junior vant serien overbevisende med fire poeng. Sosiale turer har blitt gjennomført i regi av Massimo og det er strålende fornøyde gutter som spiller på dette laget.

Sportslig ansvarlige for junior elite i 2017 har vært Mathias Solstad (hovedtrener) Steffen Andersen (assistent) og Trond Nielsen (lagleder). Sportslig utvalg har valgt å endre trenerstrukturen for 2018 for å få en bedre dynamikk mellom trenere og spillere. Trond Andersen kommer inn som hovedtrener og Mathias Solstad som spillerutvikler. Trond Andersen jobber fulltid på NTG Bærum, hvilket gir oss gode muligheter for å oppfølging av NTG elever. Detsamme gjelder Mathias Solstad som under sin tid i Bærum SK fått mer timer på Dønski VGS. I skrivende dato så har Mathias Solstad trekket seg som spillerutvikler, dette grunnet at han fått fulltids jobb på NTG Fotball i Konsgvinger. En erstatter er ikke på plass enda.

4.divisjon:

Nye 4.divisjon er en god arena for unge spillere i utvikling. Samtidig vil det ha en naturlig tredjeprioritet etter A-lag og G19 Interkrets A.

Etter en meget svak innledning endte laget til slutt på en 5.plass med 32 poeng. Mathias Solstad var satt til å lede kamper i 4. divisjon i 2017. Mathias tok på eget initiativ med Steffen Andersen som kampleder. Noe som ikke var godkjent eller planlagt fra klubben sin side. I april valgte klubben å gi Mathias og Steffen beskjed om å fokusere på den viktigere arenaen Interkrets A og dermed ikke lede kamper i 4.div lenger. Det blitt ledet på en uforsvarlig måte der laget tidlig i sesongen tapte kamper og mange poeng. Hovedårsaken til dette bedømmes til å være fel prioritering av spillere og neglisjering av viktighet av at beholde denne kamparena. Kampledelse toks over av sportslig leder Henrik Dahl. Kampleder ble nødt til å fokusere mer på en direkte spillestil uten å gå bort i fra A-lagets eller Interkrets lagets spillestil.

Organisasjonsmessige utfordringer:

Det har vært noen utfordringer med disiplin på trenere. Dette med tanke på å stille krav på spillere, følge klubbens verdier og retningslinjer. Dette har vært tatt tak i av sportslig & daglig leder underveis. På sen høsten ble det også noen utfordringer når sportslig & daglig leder ble sykemeldt. Dette påvirket kontrakts forhandlinger med spillere og i november tok A-lags trener over disse. Det har ikke gått ut over hvilke spillere som man ønsket inn. Ukentlig møter med A-lags trener, G19.1 trener og sportslig leder har blitt gjennomført.

Sportslig leder har i 2017 sett 1-2 trening per uke per lag samt sett alle A-lags kamper, 80% av alle 4.div kamper samt 80% av alle Interkrets A kamper. Dette gir klubben ett meget godt grunnlag for å ta beslutninger i den daglige driften og for planlegging for kommende sesong.

 

Årsrapport for gutter ungdom 2017

Alle trenere og lagledere har vært invitert til trenerforum og kompetanseløft i egen klubb og utenfor klubb (NIH, NTG, NIF). Samtlige førstelagstrenere blir jevnlig observert av sportslig leder, eksakt antall er 1-2 økter og 1 kamp per måned. Overgang til ungdomsfotball for 2005 årskullet ble gjennomført smertefritt. Dette da kullet allerede var oppdelt i to grupper.

Overgang til junior gikk også smertefritt. Informasjonsmøter med G2001 spillere og foreldre ble gjennomført januar, mai og september 2017. Det ble også jevnlig hospitert 2001 gutter til 4.div senior. Ekstra ros til hovedtrener på G2001 som hele året har preparert guttene for at det naturlige steget i deres utvikling vil være G19 1.div og ikke G19 Interkrets A.

Det ble i november 2017 gjennomført kick off på Hard Rock Cafe for 2018 sesongen for alle trenere og lagledere i klubben. Vi har en god trener stab og vi ser at spillere og lagene våre utvikler seg godt. Vi er også attraktive som klubb da relativt mange trenere søker seg til oss.

G2001

· Hovedtrener: Jan Derek Sørensen

· Lagledere: Johan Kraft og Jon Halvor Storstrøm

· Kamparena: G19 2.div, 2.plass, (dette grunnet at man misset G16 Interkrets plassen).

· Røk ut tidlig i NM

· Ca 20 spillere

G2001/G2002

· Hovedtrener: Erik Massimo Herstadhagen

· Lagleder: Trygg Arild Hayden

· Kamparena: G17

· Sosiale turer

G2002

· Hovedtrener: Trond Andersen og Kåre Karlsen

· Lagleder: Elin Haugholt-Dale, Cato Maarud og Per Larsson

· Ca 27 spillere, 3-4 treninger pr uke

· Kamparena: Klarte ikke å kvalifisere seg til G16 Interkrets. Spilte G15 1.div hele året, 4.plass.

G2003.1/2

· Hovedtrener Sebastian Troupe og Fred Troupe samt Fredrik Staurset

· Lagledere: Magne Myrmo og Sjur Ølnes

· Ca 30 spillere

· 4 treninger pr uke

· 3 spillere på kretslag.

· Kamparena: G15 1.div, 5. Plass, og G14 1div

G2003.3

· Hovedtrener Erik Massimo Herstadhagen

· Ca 15 spillere, 2 treninger pr uke

· Sosiale turer

· Kamparena: G14 2.div

G2004

· Hovedtrener Thomas Kaspersen og Conrad Åslund

· Lagledere: Lilly Arvesen

· 25 spillere, 3-4 treninger pr uke

· G14 1.div og G14 2.div

Felles

· Keepertreninger en gang pr uke med Knut Bergum

· Jevnlig hospitering mellom lag.

· Spillere på landslagsskolen i Oslo Fotballkrets: 3 stk fra G2003.

· Avtale om styrketrening på Friskis og Svettis nov-mars for G13 og opp til G19.

· Trenerforum for trenere/lagledere arrangert 5 ggr i 2017.

 

Barnefotball

Igjen i 2017 har vi invitert samtlige trenere og lagledere i barnefotball på trenerforum og kompetanseløft både i egen klubb og på andre arenaer (NIH, NTG, NIF). Våres mål er å ha utdannende trenere i alle årskull i klubben, fra 5 år til A-laget. Vi har tro på at med utdannede trenere på alle trinn så vil klubben på sikt få opp jevne og gode årganger. Dette gir og den mengde av barn som trengs for å få opp egne spillere inn på våres dame og herre lag. Flest mulig, best mulig, lengst mulig – Livslangt engasjement.

Klubben tilbyr gjennom, sportslig leder Henrik Dahl, praksisøkter for hvert enkelt lag i barnefotballen samt oppfølging av trenere i deres miljø. Klubbens sportslige leder er utdannet UEFA-A trener og ikke minst utdannet som Trenerveileder. Noe som lagene bør benytte seg av gjennom å kontakte sportslig leder.

Strukturen i klubben har i 2017 blitt noe lidende pga av en feil rekrutering av en trener på akademiet/barnefotballen. Denne trener ønsket å kjøre eget løp og ekskluderte til tider barn. Dette er veldig uheldig og er noe klubben i 2018 ønsker å rette opp i. Det er utrolig gøy å se mye aktivitet på banen hele året. Masse glade gutter og jenter bruker fritiden på banen enten med venner eller med foreldre. Detter er utrolig bra og er en viktig del av utviklingen for de unge.

Et lite OBS! Mange spillere trener nå veldig mye fotball, men har også veldig mange andre organiserte aktiviteter. Husk at også unge spillere tenger overskudd og energi for å prestere og utvikle seg. Ikke bare på fotballbanen, men også på skolen. Bærum SK ønsker at alle skall spille og leke mest mulig. Det er ikke farlig å spille fotball hver dag men pass på at det ikke blir for mye når alle andre aktiviteter skall kombineres.

Det gjennomførtes to Barnehage Fotball event for 2011 og 2012 årgangen våren 2017. Dette har ledt til at to gutter 2011 lag har startet opp. Dette blir markedsført via sosiale medier, flyers og DM til barnehager i Bærum kommune.

Bærum SK akademiet fikk vi satt god fotball faglig kvalitet på i 2017. Vi opplevde dessverre ikke en vekst i antallet barn på akademiet men de som var her har vært veldig fornøyde. Vi lå i underkant av 100 barn per uke store deler av 2017. Mange klubber tilbyr ett godt akademi/SFO, så konkurransen er stor. Vi jobber hele tiden med å få flere jenter inn.

Akademiligaen for G2006 har vært gjennomført på en god måte med gode foreldrekrefter som bidratt med kampledelse. Dette er vi meget takknemlige for. Det var tuff og god motstand fra flere gode klubber. Dette er ett tilbud som alle uansett nivå kan være med på og du trenger ikke noen lagstilhørighet i Bærum SK for å delta her. Dette er ett ekstra tilbud for de som ønsker noe mer.

Vi håper på fortsatt godt samspill og utvikling mellom klubb og trenere. Bærum SK er utrolig glad for den innsatsen frivillige trenere gjør i klubben. Dere er utrolig viktig. Laglederfunksjonen er også helt avgjørende for at et årskkull skall fungere, så tusen takk til alle lagledere og frivillige trenere. Stå på videre.

Noen ord om differensiering. Bærum SK ønsker at vi skal differensiere på alle nivåer i klubben. Dette for å skape best mulig forhold for utvikling for hvert enkelt individ. Dette blir mer å mer vanlig og ikke minst helt nødvendig for å få med flest mulig og lengst mulig. Utfordringer og mestring er viktig og derfor må det tilpasses hvert individ.