Lyst å bidra og påvirke klubbens retning videre?

Hei alle klubbens medlemmer, støttespillere og supportere!

Det nærmer seg årsmøte i Bærum Sportsklubb som vil avholdes i mars 23 mars kl 1900. Et av punktene på agendaen er valg av styre. Det er viktig for klubben at styret speiler og representerer hele klubbens virksomhet, fra bredde til elite, jenter og gutter. Vi oppfordrer alle rundt Bærum sportsklubb til å bidra og tenke igjennom om vi kjenner til noen gode kandidater. Derfor går vi også bredt ut og oppfordrer dere som er trenere og lagledere til å komme med innspill om personer i og rundt deres lag, som kan tenke seg å bidra til, at klubben utvikles videre i riktig retning. Vi oppfordrer dere også til å spre meldingen videre til foreldrene på lagene deres.

Styret i Bærum sportsklubb er et operativt styre som møtes ca. 1 gang i måneden. Vi søker etter personer som har engasjement, tid og lyst til å bidra, fotballkunnskaper er ikke nødvendig

😊

Klubben trenger personer som er dedikert , engasjerte og som kan tenke litt utenfor boksen rundt oppgaver strategi, økonomi og fordeling av klubbens ressurser. Det er hyggelig samtidig å melde om at klubbens økonomi har bedret seg betraktelig gjennom 2020, dette blir spennende å høre mer om på årsmøtet. Dette gjør at styrearbeidet er lettere, mer motiverende og man kan heve hodet inn mot fremtidens utfordringer.

Dagens styret vil fortsette, men ønsker å styrke stallen og gjerne med en større kvinneandel . Så med dette oppfordrer vi kvinner til å tre frem.Vi i valgkomiteen håper derfor på gode bidrag til å finne frem til gode kandidater, som til slutt vil være det beste for oss alle i Bærum sportsklubb

. Høres dette spennende ut, eller det er ønskelig med mer informasjon, ta kontakt med meg. Ole Terje Søbye Ots@culina.no Tel: 90023200