Utleie av buss

Sportsklubbens busser brukes primært til akademiet, klubbens A-lag Damer og A-lag Herrer, men disse kan også leies ut til lag i klubben for transport til bortekamper og turneringer. Bærum Sportsklubb står for kostnadene rundt drift, forsikring, slitasje, service m.m., så det er tidligere styrevedtak på at lagene må betale leie for disse bussene.

Følgende satser er satt for de små bussene:

  • 1 dag:…………………..500 kr
  • 1 helg (3 dager):……1000 kr
  • 1 uke (5-7 dager):….2500 kr

Følgende satser er satt for den store bussen:

  • 1 dag:…………………..750 kr
  • 1 helg (3 dager):……1400 kr
  • 1 uke (5-7 dager):….3000 kr

Følgende satser er satt for varebilen:

  • 1 dag:…………………500 kr
  • 1 helg (3 dager)…..1200 kr
  • 1 uke (5-7 dager)…3000 kr

Alle priser er eksklusive bompenger og drivstoff. For beregning av bompenger, kan følgende link benyttes: https://kontohjelp.no/bompengekalkulator

For perioder over 7 dager gjøres det individuelle avtaler med hver enkelt lag.

NB! Sjåfører skal navngis ved utleie, og disse må ha relevant sertfikat og fartskriverkort. «Skal du kjøre bil med digital fartsskriver, trenger du eget sjåførkort. Det settes inn i fartsskriverens skriverenhet før kjøringen påbegynnes. Sjåførkortet lagrer informasjon om kjøringen din, og er derfor personlig». Se mer på: http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Yrkestransport/Digital+fartsskriver

Bussene skal for øvrig leveres tilbake med full tank, ryddet og klargjort for ny bruk. Ved eventuell skade betaler leietaker egenandel. Etter bruk betales inn til klubbens konto leiebeløp + bompenger (som klubben vil bli fakturert for).

For oppdatert skjema: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c56j-IWBvcGXknj3e7oPkjiLP-Io5hBs-CHNDoqUhrw/edit#gid=0

Styret, Bærum SK