Utleie av buss

Sportsklubbens busser brukes primært til akademiet, klubbens A-lag Damer og A-lag Herrer, men disse kan også leies ut til lag i klubben for transport til bortekamper og turneringer. Bærum Sportsklubb står for kostnadene rundt drift, forsikring, slitasje, service m.m., så det er tidligere styrevedtak på at lagene må betale leie for disse bussene.

Følgende satser er satt for de små bussene:

  • 1 dag:…………………..500 kr
  • 1 helg (3 dager):……1000 kr
  • 1 uke (5-7 dager):….2500 kr

Følgende satser er satt for den store bussen:

  • 1 dag:…………………..750 kr
  • 1 helg (3 dager):……1400 kr
  • 1 uke (5-7 dager):….3000 kr

Følgende satser er satt for varebilen:

  • 1 dag:…………………500 kr
  • 1 helg (3 dager)…..1200 kr
  • 1 uke (5-7 dager)…3000 kr

Alle priser er eksklusive bompenger og drivstoff. For beregning av bompenger, kan følgende link benyttes: https://kontohjelp.no/bompengekalkulator

For perioder over 7 dager gjøres det individuelle avtaler med hver enkelt lag.

NB! Sjåfører skal navngis ved utleie, og disse må ha relevant sertfikat og fartskriverkort. «Skal du kjøre bil med digital fartsskriver, trenger du eget sjåførkort. Det settes inn i fartsskriverens skriverenhet før kjøringen påbegynnes. Sjåførkortet lagrer informasjon om kjøringen din, og er derfor personlig». Se mer på: http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Yrkestransport/Digital+fartsskriver

Bussene skal for øvrig leveres tilbake med full tank, ryddet og klargjort for ny bruk. Ved eventuell skade betaler leietaker egenandel. Etter bruk betales inn til klubbens konto leiebeløp + bompenger (som klubben vil bli fakturert for).

Januar MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 Ståle Lundemo
28 Damelag U19 E/Trond Damelag
29 Damelag Damelag
30
31
Februar MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4 U19 E/Trond N U19 E/Trond N
5
6
7
8
9
10 Cato M/G2002
11 Cato M/G2002
12 Cato M/G2002
13
14
15
16
17
18 G2002/Elin
19
20
21
22
23
24
25 Trond N/A-lag Trond N/A-lag
26
27
28
Mars MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
DATO
1
2
3
4 U19 E/Trond N U19 E/Trond N
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 G2001/Jan Derek G2001/Jan Derek G02/Elin H Dale
25 G2001/Jan Derek G2001/Jan Derek G02/Elin H Dale
26 G2001/Jan Derek G2001/Jan Derek G02/Elin H Dale
27 G2001/Jan Derek G2001/Jan Derek
28 G2001/Jan Derek G2001/Jan Derek
29
30
31 Trond N/A-lag Trond N/A-lag
APRIL MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4
5
6
7
8 Trond N/A-lag Trond N/A-lag
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Trond N/A-lag
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 Trond N/A-lag Trond N/A-lag
30
MAI MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 G2001/Jan Derek Sørensen G2001/Jan Derek Sørensen
24 G2001/Jan Derek Sørensen G2001/Jan Derek Sørensen
25 G2001/Jan Derek Sørensen G2001/Jan Derek Sørensen
26 G2001/Jan Derek Sørensen G2001/Jan Derek Sørensen
27 G2001/Jan Derek Sørensen G2001/Jan Derek Sørensen
28 G2001/Jan Derek Sørensen G2001/Jan Derek Sørensen
29
30
31
JUNI MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Trond N/A-lag Trond N/A-lag
25
26
27
28
29
30
JULI MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Trond N/A-lag Trond N/A-lag J2002/Tommy W
23 J2002/Tommy W
24 J2002/Tommy W
25 J2002/Tommy W
26 J2002/Tommy W
27 J2002/Tommy W
28 J2002/Tommy W
29 J2002/Tommy W
30 J2002/Tommy W
31 J2002/Tommy W
AUGUST MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBER MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2 Trond N/A-lag Trond N/A-lag
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 Trond N/A-lag Trond N/A-lag
OKTOBER MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DESEMBER MINI BUSS (gul) MINI BUSS STOR BUSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

For oppdatert skjema: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c56j-IWBvcGXknj3e7oPkjiLP-Io5hBs-CHNDoqUhrw/edit#gid=0

Styret, Bærum SK