Treningsavgifter

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke seriespill, cuper (se separat innlegg om hva klubben dekker av cuper), påmelding, forsikring, treningstider, dommer utgifter, domer utgifter, banedrift sommer og vinter på Sandvika Stadion og på Kalvøya, klubbhus, organisering av dugnader, garderober, vedlikehold, styrkerom, administrasjon, trenerveileder, utstyr, sportslig utvikling og trenere.

Treningsavgiften varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå. I tillegg kommer den årlige medlemsavgiften på 400 kr for aktiv og 250 kr for passive medlemmer.

Foreldre må påregne omtrent tre dugnader per sesong. Dugnad består normalt av oppgaver i forbindelse med A-lagets kamper på Sandvika Stadion, bidra under klubbens egne cuper og turneringer, bil lotteri etc.

GUTTER:

 • U19 Elite – 11.400 kr
 • U19 Rekrut – 10.300 kr
 • Junior Bredde – 6200 kr
 • G16 Elite/Satsning – 8300 kr, G16 – 6200 kr
 • G15 Elite/Satsning – 8300 kr, G15 – 6200 kr
 • G14 Elite/Satsning – 8300 kr, G14 – 6200 kr
 • G13 Elite/Satsning – 8300 kr, G13 – 6200 kr
 • G/J2006 – 4200 kr (Barnefotball ->)
 • G/J2007 – 3600 kr
 • G/J2008 – 3300 kr
 • G/J2009 – 3100 kr
 • G/J2010 – 2300 kr
 • G/J2011 – 2300 kr
 • G/J2012 – 2100 kr
 • G/J2013 – 2100 kr

DAME/JENTER:

 • A-lag/J19.1 – 7800 kr, J19.2 – 6000 kr
 • J16 – 7800 kr
 • J15 – 7800 kr
 • J14 – 7800 kr
 • J13 – 6200 kr

Hva dekker klubben av cuper?

Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.
– Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre.

– Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.

– Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i den enkelte lagenhet er ikke ønskelig.

Her ser dere hva klubben dekker av cuper:
– 5er Fotball: Kalvøya Cup, Jutul Cup + 1 valgfri cup – Totalt max 2500 kr/år per lag
– 7er Fotball: Kalvøya Cup + 2 cuper – Totalt max 3500 kr/år per lag
– 11er Fotball: 2 cuper per lag + Norway Cup, Dana Cup eller Gothia Cup – Totalt max 7000 kr/år per 1:a lag og 4500 kr/år for 2:a lag og nedover.
Begrunnelse: 2:a lag og nedover drar ikke på elite cuper og de er billigere. Våres elite lag ønsker vi skall ha god matching, derfor en høyre sum da elite cuper ofte er dyrere . Må presiseres at dette ikke gjelder hele treningsgruppene. F eks. treningsgruppe 1 (som pleier å være rundt 30 spillere) så er det kun ett lag som mottar dekning på 7000 kr/år. 2:a lag mottar 4500 kr/år per lag.
Eks. Påmeldings avgift i Gothia Cup ligger på 1900 kr.
I tillegg spiller førstelagene i ungdoms fotballen adidas cup/NM og første eller andre lagen OBOS cup i hver årgang.
Det er selvfølgelig hyggelig at alle lag ønsker å dra på mange cuper. Husk, det aller beste for barn er å drive med uorganisert aktivitet. Det er uorganisert fotball på løkka, i gymsalen, på gaten etc. som får barn til å leke og utfolde seg på best mulig måte. Når vi nærmer oss ungdomsfotball skjer det naturligt nok en endring der barn og unge ønsker å satse mer på en idrett, dermed blir det og mer organisert. Med for mye fashionable cuper i ung alder risikerer vi at barn og unge fort kan bli «mette» og miste motivasjonen sin. Det gjelder å finne en god balanse der barn og unge kan tillates drive med flere idretter og fremfor alt ha tid til lek å være barn.