Sosiale medier

OVERORDNET: Følgende står som klubbens føringer for bruk av sosiale medier i lag- og klubbsammenheng:

Alle lag skal:

 • Aktivt holde sine lagsider på klubbweb oppdatert slik at disse gir et riktig og forhåpentligvis attraktivt bilde av lagenes status og aktivitetsnivå.
 • Begrense bruk av åpne blogger og åpne Facebookgrupper for sine lag. I fall slike sider etableres, som lukkede eller hemmelige, skal foregående punkt om klubbweb fortsatt ha prioritet.
 • Sikre at innhold ikke bryter med lovgivning og alminnelig folkeskikk. Eventuelle negative opplevelser med motstandere, arrangement, dommere eller lignende trenger ingen omtale. Fokus bør være på positive erfaringer, læring og opplevelser. Husk ambassadørrollen dere har for laget, klubben og sporten – også på nettet!

Lag i barnefotballen skal:

 • Være varsomme med å omtale sine spillere ved navn på klubbweb og åpne sosiale medier
 • Ikke legge ut informasjon om spillernes bostedsadresser eller annen personlig informasjon
 • Innhente aksept fra foreldre før man legger ut bilder av barn på klubbweb og åpne sosiale medier hvor disse enkelt kan gjenkjennes
 • Ha dette punkt på agendaen på foreldremøter for laget

Lag i ungdomsfotballen skal:

 • Avklare med foresatte om det er spillere som ikke ønsker å bli offentlig gjenkjent med navn eller bilde på web eller sosiale medier

 

KLUBBENS OFFISIELLE KONTI: Vi verdsetter all positiv omtale av klubbrelaterte aktiviteter i sosiale medier. Følg gjerne klubbens offisielle konti:

 • Bærum Sportsklubb på Twitter HER
 • Bærum Sportsklubb på Instagram HER
 • Bærum Sportsklubb på Facebook HER

Og følgende lags-konti fra G/J16 og eldre:

 • Bærum SK G19 Elite på Twitter HER
 • Bærum SK G16 Elite på Twtter HER
 • Bærum SK G16 Elite på Instagram HER
 • Bærum SK Damer på Instagram HER
 • Bærum SK J16 på Instagram HER

Klubben tar ikke ansvar for innehold på lagens egne konti.