Inntak av nye spillere

BARN (Under 13 år): Av hensyn til naboklubber og sportsklubbens posisjon, ber vi om at henvendelser rettes til klubbens sportsjef Henrik Dahl, og ikke direkte til trenere på de respektive lag i barnefotballen.

UNGDOM (13 år og eldre): Bærum Sportsklubb ønsker velkommen alle ballinteresserte ungdommer. Dette gjøres gjennom dialog med spiller, dennes foreldre, nåværende klubb og prøvespill. For å gjøre planlegging av aktiviteter enklere for både sportsklubben og våre naboklubber, ser vi helst at overganger skjer i perioden fra serieavslutning og frem til nyttår. Prøvespill utenfor denne perioden gjøres kun unntaksvis etter beslut fra sportslig leder.

Kontaktpunkt for alle slike henvendelser er klubbens daglige leder og sportssjef, Henrik Dahl som har e-post: henrik@baerumsk.no.

Bærum Sportsklubb er tro til NFFs regelverk om spilleroverganger, uansett alderstrinn. Reglene tilsier at sportsklubben har varslingsplikt til nåværende klubb om en spiller tar kontakt med forespørsel om prøvespill og potensiell overgang.

Primært foretrekkes at spiller selv dokumenterer at nåværende klubb gir aksept for prøvespill ved en skriftlig treningstillatelse som oversendes Bærum Sportsklubb før første prøvetrening.

JR ELITE/SENIOR: Sportsklubbens Senior Herrer, Senior Kvinner og Junior Elitelag vil alltid ta imot henvendelser fra interesserte spillere som antas å holde sportslig nivå og matcher lagenes ambisjon. Kontaktpunkt er Henrik Dahl: henrik@baerumsk.no